Zien Verbeelding

“ZIEN is begrijpen

De kracht van beeld bij verandering in organisaties

Hoe wij met u veranderen

ZIEN Beeldvorming richt zich op organisaties (en dus mensen) die een verandertraject doormaken. Verandertrajecten zijn steeds vaker complex van aard, waarbij de traditionele manier van overbrengen (o.a. in woord/op papier/via tekst op intranet) niet meer volstaat. Veranderen is geen kwestie van zenden, maar van samen betekenis toekennen aan nieuwe situaties.

Onze Werkwijze